E-CÜZDAN KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları

1.1. İşbu E-Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi veya Sözleşme”) [Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No 21 Seba Office Boulevard C Blok Kat 4 No 35 Sarıyer/ISTANBUL.] adresinde bulunan [.] (“Bilet Dükkanı”) Bilet Dükkanı internet sitesine (www.biletdükkanı.com) ve Bilet Dükkanı Mobil Uygulaması’na (Kısaca "Site ve Uygulama" olarak anılacaktır.) ait, E-Cüzdan ödeme yöntemini bu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle kullanan (“E-Cüzdan”) kullanıcı ("Kullanıcı") arasında, Kullanıcı’nın Site ve Uygulama üzerinden sunulan E-Cüzdan hizmetinden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. 1.2. Bilet Dükkanı ve Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Hizmetler

2.1. E-Cüzdan, Bilet Dükkanı Kullanıcılara ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Kullanıcılar, bu Sözleşme’yi kabul etmekle Site ve Uygulama üzerinden uçak bileti satın (“Uçak Bileti”) alırken E-Cüzdan hesabı oluşturacaklardır. 2.2. E-Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar münhasıran Bilet Dükkan’ı tarafından belirlenecektir. Bilet Dükkan’ı bu tutarları dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından E-Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Site ve Uygulama üzerinden sunulan Uçak Bileti satış hizmetlerinde (“Hizmet”) kullanılabilecektir.

3. E-Cüzdan Ödeme Yöntemi

3.1. Kullanıcı, TL para birimi ile Site ve Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanmak üzere bir E-Cüzdan hesabı oluşturacak ve E- Cüzdan hesabını Site ve Uygulama üzerinden yönetebilecek, yükleme ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecektir. 3.2. Kullanıcı E-Cüzdan’ı oluşturduktan sonra Kullanıcı, E-Cüzdan’a yalnızca kredi kartları ve banka kartları ve sanal kartlar aracılığıyla tutar ekleyebilir. Kullanıcı’nın E- Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Site ve Uygulama’daki mevcut hesaba ait cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesi istenecektir. 3.3. Kullanıcı cep telefonunu değiştirmesi halinde Bilet Dükkanı tarafından yüklenen tutarlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını, Bilet Dükkanı’na geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.4. E-Cüzdan içerisindeki bakiyenin, Site ve Uygulama hariç herhangi bir çevrimiçi platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir. 3.5. Kullanıcı, E- Cüzdan hesabına bir (1) gün içerisinde en fazla [1] kere bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilecektir. Her kullanıcı yalnızca 1 kez faydalanabilir. E-Cüzdan’ın toplam bakiyesi en fazla Site ve Uygulama içerisinde belirtilen üst limit tutarı kadar olabilir. 3.6. Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden E-Cüzdan hesabını kullanarak aldığı her Ucak Bileti için Bilet dükkânının belirlediği bedel Kullanıcı’nın E-Cüzdan’ına yüklenecektir. 3.7. Kullanıcı, satın aldığı Uçak Biletleri neticesinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca E- Cüzdan’ına yüklenen bedellerin banka hesabına iade edilmesini talep edemez ve işbu bedelleri üçüncü şahıslara devredemez. 3.8. Kullanıcı’nın, Site ve Uygulama üzerinden Uçak Bileti satın alırken ödeme seçenekleri arasında yer alan E-Cüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili uçak bilet tutarı, Bilet Dükkanı tarafından Kullanıcı’nın E-Cüzdan’ından tahsil edilecektir. Kullanıcı’nın E-Cüzdan hesabında ilgili Uçak Bileti tutarı kadar bakiye bulunması halinde E-Cüzdan’la ödeme yöntemi Kullanıcı tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecek olup Kullanıcı’nın ödeme yöntemini değiştirme hakkı her zaman saklıdır, Kullanıcı, mevcut diğer ödeme yöntemleri tercih edilebilir veya satın alma anında kayıtları kartları ile E-Cüzdan hesabına yükleme gerçekleştirerek E-Cüzdan üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirebilir.E- Cüzdan’dan yalnızca tüm hizmet ve vergiler dahil uçak bileti tutarı kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar E- Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir. 3.9. Bilet Dükkanı bu hizmeti tek taraflı olarak sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kullanıcı’ya ait bakiye Kullanıcı’nın Site veya Uygulama yaptığı son alışverişte ödeme yaptığı kredi kartı, banka kartı veya sanal karta iade edilecektir. Bunun dışında bir kredi kartı, banka kartı veya sanal karta ödeme yapılmayacaktır.

4. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, herhangi bir şekilde E-Cüzdan uygulamasını kullanması durumunda, işbu Sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Site ve Uygulama içerisinde yer alan E-Cüzdan ödeme yöntemini kullanmama hakkına sahiptir. 4.2. Kullanıcı, E- Cüzdan kullanırken Site ve Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında kendisine sunulan ve kabul ettiği Kullanım Koşulları’nda yer alan taraflara ait hak ve yükümlülüklerin ve diğer hükümlerin aynen geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. 4.3. Kullanıcı, E-Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumludur ve E-Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Kullanıcı hesabına tanımlı olan cep telefonuna gönderilecek şifreyi (“aktivasyon şifresi”) kullanacaktır. Kullanıcı, tanımlı cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. Kullanıcı E-Cüzdan’ı üçüncü şahıslara devredemez veya satamaz. Aksi halde Bilet Dükkanı’nın ne Kullanıcı’ya ne de üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve her ne ad altında olursa olsun bu tür bir devir veya paylaşım sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir zararın tazmini için Bilet Dükkanı’ndan herhangi bir talepte bulunulamayacağını kabul eder. 4.5. Kullanıcı hesabının üyelik oluşturulurken kabul ettiği Kullanım Koşullar’nda öngörülen hallerde kapatılması veya pasife alınması halinde, Kullanıcı’nın E- Cüzdan hesabında bulunana bakiyenin Site ve Uygulama üzerinden satışlardan Kullanıcı’nın 3.6. maddede belirtilen kazanımları hariç olmak üzere bakiye tutar kadarı 2 ile 10 gün içerisinde Kullanıcı’nın E-Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı, sanal kart veya banka kartına veya son alışverişi için kullandığı kayıtlı karta iadesinin sağlanacaktır. 4.6. Kullanıcı’ya yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartı veya banka ve sanal kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olamayacaktır.

5. Bilet Dükkanı’nın Hak ve Yetkileri

5.1. Bilet Dükkanı’nın E-Cüzdan ödeme yöntemi ile yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 5.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, E- Cüzdan hesabının üçüncü şahışlara kullandırılması veya cep telefonuna gönderilecek aktivasyon şifresini üçüncü şahıslar ile paylaşılmasından doğan her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacaktır. 5.3. Bilet Dükkanı herhangi bir bildiri veyahut onaya ihtiyaç duymaksızın herhangi bir zamanda E- Cüzdan sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 5.4. Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde Bilet Dükkanı gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahiptir. 5.5. Bilet Dükkanı, Kullanıcı’nın kişisel verileri ve gizli bilgilerinin Kullanım Koşulları’nda yer alan tanımlarına ve saklanma yükümlülüklerine ilişkin güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Kullanıcı işlemlerinden dolayı, ilgili Kullanıcılar’ın E-Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 5.6. Bilet Dükkanı dilediği zaman veya sürekli olarak tüm E-Cüzdan sistemi izleyebilecek ve gerçekleştirilecek işlemleri kaydedecektir. 5.7. Bilet Dükkanı, Kullanıcı’nın işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla veya yetkili kurum ve kuruluşların talebi üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve/veya anonim hale getirerek kullanılabilir. 5.8. E-Cüzdan’ın kullanımının geçici bir süre kullanım dışı bırakılması veya tamamen durdurulmasından dolayı Bilet Dükkanı’nın kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 5.9. Bilet Dükkanı Hizmetleri’nin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin yeterliliği için gerekli özeni gösterecektir. 5.10. Bilet Dükkanı işbu Sözleşme’nin koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik gereksinimler ve mevzuata uyumun sağlanması amacıyla her zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Sözleşme hükümlerini değiştirme hakkına sahiptir. Bilet Dükkanı bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin uygulamasında da değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ekleyebilir.

6. Ödeme Yöntemi ve Faturalandırma ve İade

6.1. E-Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup E- Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Kullanıcı’nın talebi halinde kendisine iletilecektir. 6.2. Kullanıcı’nın E-Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı veya sanal kart aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde Site ve Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak E-Cüzdan’ı kullanabilecektir. Kullanıcı E-Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini Bilet Dükkanı’na en kısa süre içerisinde Site ve Uygulama içerisindeki “iletişim” kısmından veya [[email protected]] elektronik posta adresine mail atarak bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın E- Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikâyetlerini derhal Bilet Dükkanı’na iletilmesi zorunludur. Aksi halde Bilet Dükkanı’na işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama hakkına sahiptir. 6.3. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Bilet Dükkanı, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilet Dükkanı açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilet Dükkanı’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bilet Dükkanı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bilet Dükkanı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site ve Uygulama ve E- Cüzdan ödeme sistemine yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. 6.4. Kullanıcı, E-Cüzdan hesabındaki bakiyeyi iade almak istediğinde [[email protected]] elektronik posta adresine kullanıcı bilgileri ile birlikte iade talebini içeren bir mail atarak iade talebi oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın böyle bir talep oluşturması halinde iade edilecek bedellerle ilgili Kullanıcı’ya iki iş günü içerisinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. 6.5. Kullanıcı’ya iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ile 10 gün arasında Kullanıcı’nın kredi kartına veya banka kartına veya sanal kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden Bilet Dükkanı sorumlu değildir.

7. Mevzuattan Doğan Yükümlülükler

7.1. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Bilet Dükkanı’nın sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır. 7.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz sayılması işbu Sözleşme’nin uygulanması amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

8. İspat Yükü

8.1. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Bilet Dükkanı veri tabanında saklanan Kullanıcı bilgileri, ve sipariş de dahil olmak üzere satış işlemlerine ilişkin bilgiler bağlayıcı ve kesin delil niteliğindedir.

9. Kişisel Veriler

9.1. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve karşı Taraf'ın bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Her bir Taraf; işbu Sözleşme süresince paylaşılan kişisel verilerin düzeltilmesi veya imha edilmesine ilişkin diğer Taraf'ın tüm yazılı taleplerini yerine getirecektir. 9.2. Kullanıcı tarafından E-Cüzdan’dan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler, Aydınlatma Metni’ne https://www.biletdukkani.com/sozlesme/aydinlatma-metni uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

10.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Kullanıcı’nın hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Tarafların ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. Muhtelif Hükümler

11.1. Bütünlük. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 11.2. Fesih. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve Bilet Dükkanı aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. 11.3. Yürürlük. İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, Uygulama üzerinden E-Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevrimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshedebilir. 11 maddeden oluşan işbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiştir.