1. SATICI BİLGİLERİ

Unvan: [.] (“Bilet Dükkanı Turizm Anonim Şirketi veya “Satıcı”) Adres: [İzzet Paşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri sokak No 9 İç kapı No 2 Merkez- ELAZIĞ] Telefon: [.0850)241 1923 Mersis No: [0178010570500015] KEP Adresi: [[email protected]]

2. KONU

İşbu ön bilgilendirme metninin konusu alıcının (“Kullanıcı”), aşağıda nitelik ve satış fiyatının belirlenme usulü belirtilen hizmetlerin sunulması veya ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

İşbu ön bilgilendirme metnine konu ürün ve hizmetin konusunu, Bilet Dükkanı mobil uygulaması veya www.biletdukkani.com sitesinden sağlanacak turizm hizmetlerine ilişkin uçak bileti, uçak rezervasyon işlemleri, tarifeli ve charter uçak bileti ve benzeri rezervasyon ve satış işlemleri oluşturmaktadır. Kullanıcı gerek Bilet Dükkanı mobil uygulaması ve www.biletdukkani.com üzerinden, gerekse de Bilet Dükkanı’nın diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında bilgilenme imkanına sahip olup bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı söz konusu ürün ve hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Satıcı Unvanı Ürün Kodu ve Adı Birim Birim Fiyatı Toplam Satış Fiyatı Ödeme Şekli ve Planı Vade Farkı Toplam Ödenecek Tutar

5. CAYMA HAKKI

5.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesinde “Cayma Hakkı”, 15. maddesinde ise “Cayma Hakkının İstisnaları” düzenlenmiştir. Buna göre; Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu haller şu şekildedir:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 • k) İlgili mevzuat uyarınca cayma hakkı kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler
 • 5.2. Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu ön bilgilendirme formuna konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Kullanıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İhtilaf halinde, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.