TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

İşbu muvafakatnameyle, vermiş olduğum iletişim bilgilerimin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında [BİLET DÜKKANI TURIZM ANONİM ŞİRKETİ] tarafından yapılacak her türlü hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, etkinlik daveti, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla reddetme hakkımı kullanıncaya kadar e-posta, SMS, MMS, telefon, sair elektronik araç ve posta yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri) gönderilmesi için kullanılmasına ve gerektiğinde ticari elektronik iletiye ilişkin diğer kayıtların Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.