www.biletdukkani.com alan adına sahip internet sitesine ilişkin,

Bilet Dükkanı internet sitesine www.biletdukkani.com ve Bilet Dükkanı Mobil Uygulaması’na (Kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır.) ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesi koşuluyla “Kullanıcı” ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ne erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesi’ni kullanmama hakkına sahiptir.

1. GİRİŞ

1.1. Web Site’sinin sahibi [Ayazağa Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No 21 Seba Office Boulevard C Blok Kat:4 No: 35 Sarıyer /ISTANBUL] adresinde mukim [BILET DUKKANI TURIZM A.Ş] ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca "Bilet Dükkanı" olarak anılacaktır.) olup, Web Sitesi'nde sunulan bilet hizmetleri Bilet Dükkanı ya da 3. Kişiler tarafından sağlanmaktadır. Web Sitesi sahibi bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Web Sitesi’ni, sitenin kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Bilet Dükkanı dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Web Sitesi’nde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Bilet Dükkanı tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği Web Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve Web Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. Kullanıcı, gerek kendi Bilet Dükkanı Web Sitesi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. Ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesine erişim için ve Web Sitesini kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal Bilet Dükkanı’na bildireceğini, şahsi bilgilerinin Bilet Dükkanı tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. Bilet Dükkanı, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi hali de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca Bilet Dükkanı’na ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi’ne ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Bu Web Sitesi, yalnızca ve münhasıran Kullanıcı’nın kişisel kullanımı içindir. Kullanıcı, bu Web Sitesi aracılığı ile satın aldığı ürünler ya da hizmetleri üçüncü taraflara satamaz.

2.2. Kullanıcı bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir: (i) Bu Web Sitesi’nin veya içeriğinin ticari yahut pazarlama maksatları için kullanılması; (ii) Yazılı olarak Bilet Dükkanı’nın önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması; (iii) Bu Web Sitesi’nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi’ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi; (iv) Takdir hakkı Bilet Dükkanı’na ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması; (v) Bilet Dükkanı tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması; (vi) Bilet Dükkanı tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frame edilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi; (vii) Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, Bilet Dükkanı tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması. (viii) Kullanıcının Web Sitesi’nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi. 2.3. Bilet Dükkanı, Web Sitesi'nde mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, sitedeki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Web Sitesi’ndeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Bilet Dükkanı, Web Sitesi dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.4. Bilet Dükkanı’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Web Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.5. Ayrıca, Bilet Dükkanı, Web Sitesi dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.6. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre Bilet Dükkanı, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Bu kapsamda, Bilet Dükkanı sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

3. WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER SATIN ALINMASI

3.1. Bilet Dükkanı Web Sitesi, Kullanıcıya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kişiler) (bundan sonra "Tedarikçi" olarak da anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişim sağlar ve bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçilerden satın alabilir.

3.2. Kullanıcının, seçtiği bir Tedarikçinin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptığı rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçinin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcıya hazırlanan biletler, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçinin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalara da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder.

4. HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

4.1. Bilet Dükkanı üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, (aksi özel olarak belirtilmedikçe) IATA’ya 882-18885 TÜRSAB’a A - 2453 .belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Bilet Dükkanı tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirket tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında www.biletdukkani.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Bilet Dükkanı yetkilidir.

4.2. Bilet Dükkanı’ndan yapılan tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketi veya diğer ilgili tedarikçilerin, bilet ücretleri, izin verilen bagaj miktarı ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcı, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, seferin iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş veya otobüs firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa veya yolculuğa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Bilet Dükkanı’nın sorumlu olmadığını kabul etmiş olur. Uçuş ve yolculuk detaylarında verilen koltuk mesafesi, araç modeli, video, wifi, koridor adedi, ikram veya ücretli yiyecek gibi bilgiler tedarikçiler ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Bilet Dükkanı, bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Tedarikçiler, yolculukla ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi güncellemeler bilet satın alınan firmalar tarafından Bilet Dükkanı’nın bilgisi olmaksızın Kullanıcı’ya bildirilebilir. Bu güncellemeleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduğunu ve hükümleri kabul ettiğini beyan etmiş olur.

4.3. Kullanıcı, aradığı destinasyonlarda uçuş bulunamadığı takdirde SİTE tarafından ek bir hizmet olarak Kullanıcı’nın planladığı varış noktasına yakın lokasyondaki havalimanları için öneri sunulabileceğini kabul eder. Sunulan havalimanlarının varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılmış olmasından sebep doğacak zararlardan dolayı Bilet Dükkanı sorumlu tutulamaz.

4.4. Kullanıcı, SİTE üzerinden bilet satın almadan evvel ilgili havayolu firmasının sunacağı bagaj sınırlamaları kapsamında, ilave bagaj satın alma hakkını (eğer havayolu firması bu opsiyonu sunmuşsa) SİTE veya Bilet Dükkanı çağrı merkezi üzerinden kullanabilir.

4.5. Kullanıcının, Bilet Dükkanı web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Bilet Dükkanı sorumlu değildir.

4.6. Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

4.7. Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisinin sorumluluğundadır.

4.8. Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçileri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymakla Kullanıcı karşısında sorumludur. Bilet Dükkanı, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

4.9. Kullanıcı, Bilet Dükkanı Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini, üç haneli güvenlik kodunu ve telefon numarasını belirtmelidir. Bilet Dükkanı, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

4.10. Web Sitesi’nin çeşitli işlemler için Kullanıcı’dan talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde Web Sitesi’nde saklanmayacaktır.

4.11. Kullanıcı tarafından Bilet Dükkanı Web Sitesi aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.12. Web Sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılan alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi Kullanıcı bankasından alabilir. Bilet Dükkanı, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı’dan ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Bilet Dükkanı biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur, Bilet Dükkanı bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.13. Bilet Dükkanı’ndan alınan biletlerde, işlem yapılan şirketlerin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar, ilgili şirketlere ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullanıcı, işlem yapılan şirketten, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilir. Bu şirketlerin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına (“Özel Fiyatlı Bilet”) dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi, Business ve diğer sınıflardaki biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçilen şirketin kuralına göre değişiklik gösterebilir. İadesi mümkün olan veya ilgili şirket tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına veya Kullanıcı hesabına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda ilgili bankalardan bilgi alınabilir.

4.14. Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında Bilet Dükkanı tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz.

4.15. Kullanıcı, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların, otobüs ve deniz yolu seferlerinin iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması. karayollarının kapanması gibi durumlarda Bilet Dükkanı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.16. Bilet Dükkanı, bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında Web Sitesi’nde göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Bilet Dükkanı’nın ekstra servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Bilet Dükkanı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda bilet alınan firma, SMS, eposta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek rezervasyonla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı’ya bildirebilir, bu durumda ilgili firmaların en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

5.1. Web sitesine kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur.

5.2. Bilet Dükkanı, bilgileri sadece bu web sitesinde işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcının ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir. Çevrimiçi Ziyaretler için Aydınlatma Metni’ne şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.biletdukkani.com/sozlesme/aydinlatma-metni

5.3. Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcıların zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar.

5.4. Kullanıcı, Web Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bilet Dükkanı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.5. Bilet Dükkanı Web Sitesinin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) Bilet Dükkanı’nın münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. Bilet Dükkanı Web Sitesinde kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

5.6. Bu Web Sitesindeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, Bilet Dükkanı Web Sitesinde bulunan görüntülerin bu Web Sitesi dışında Bilet Dükkanı ve/veya Tedarikçilerinin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

5.7. Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, Bilet Dükkanı’nın sistemlerini ve müşterilerini korumak veya Bilet Dükkanı’nın işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, Bilet Dükkanı, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. Bilet Dükkanı’nın söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, Bilet Dükkanı’nın Gizlilik Politikası’nın içerdiği kuralları kullanıcılara ibraz etmeksizin kurallar ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Bu Web Sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve bu Web Sitesi'nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Bilet Dükkanı'na ait ve/veya Bilet Dükkanı tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı, Bilet Dükkanı hizmetlerini, Bilet Dükkanı bilgilerini ve Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Bilet Dükkanı’nın hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Bilet Dükkanı tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcı, Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.2. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Bilet Dükkanı tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Bilet Dükkanı; Bilet Dükkan hizmetlerine, Bilet Dükkanı bilgilerine, Bilet Dükkanı Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Bilet Dükkanı ticari markalarına, Bilet Dükkanı ticari görünümüne veya bu Web Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Bilet Dükkanı’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nda izin verilen haller dışında Bilet Dükkanı’nın telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilet Dükkanı, işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilet Dükkanı açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilet Dükkanı’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bilet Dükkanı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bilet Dükkanı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Bilet Dükkanı tarafından Web Sitesi içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bilet Dükkanı, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Web Sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

TRANSFER HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İzzet Paşa Mah. Şehit Hasan Sabri Sokak No:9 İç kapı No 2 /Elazığ adresinde BİLET DÜKKANI TURİZM A.Ş. bundan sonra www.biletdukkani.com veya Acenta olarak anılacaktır. ………… adresinde bulunan, ………., kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır. Taraflar aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. Taraflar; işbu sözleşme metninin yanında yer alan kutucuğu onaylayarak, işbu sözleşmenin resmi geçerliliği olan bir teklif olduğunu, ücreti karşılığında transfer hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.biletdukkani.com internet sayfasında yer aldığını, işbu sözleşmede yer alan hiçbir maddenin Müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde kabul ederek akdetmiş bulunmaktadırlar.

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme müşterinin www.biletdukkani.com adlı internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinden ya da çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirdiği transfer hizmeti satın alma, değişiklik ve iptal işlemlerine ilişkin şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere Acenta ile Müşteri arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Müşteri www.biletdukkani.com adlı internet sitesi mobil aplikasyon üzerinden ya da çağrı merkezimizi arayarak sözleşme konusu ürün ve hizmeti satın almakla işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları kabul ettiğini, işbu sözleşme ile birlikte Acenta’nın Üye, Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini, Çerez Politikası ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısı olduğunu okuyup anladığını, KVKK linkindeki bilgileri ve açıklamaları okuyup anladığını, kısa mesaj, e-posta, internet, disk, CD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup anladığını ve söz konusu ürün ve hizmeti satın almakla kendisine SMS, e-posta gibi yöntemlerle gönderilen bilgilendirme mesajında ilgili onayları verdiğini ve bu onayın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.2. Müşteri, Acenta’nın sunduğu transfer hizmetinin başlangıç ve bitiş tarihi ve yeri, ulaşım araçlarının türü, nitelikleri, transferin iptalinin bildirileceği son tarihi, varsa sigortalara ilişkin bilgileri, işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, varsa transferi kullanacak diğer katılımcılara bilgi verdiğini ve bu yükümlülüğün kendisinde olduğunu işbu sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini kabul ve beyan eder. 3.3. Acenta, müşterisine internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinden gerçekleştireceği transfer hizmetini araç kontenjanına göre sunar. 3.4. Müşteri gerek üye olarak gerekse de üyelik oluşturmadan gerçekleştirdiği satın alma işlemlerinde Acenta’ya beyan ettiği bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olup aksi halde Acenta’nın uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.5. Müşteri, Acenta’nın sunduğu hizmetlerde, tedarikçi firmalar ve Müşteri arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 3.6. Acenta, satın alma ve/veya rezervasyon işlemleri sırasında Müşteri’ye kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla Acenta’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linklerdeki içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. 3.7. www.biletdukkani.com adlı internet sitesi, mobil aplikasyon ve/veya çağrı merkezi üzerinden rezervasyon sırasında Müşteri tarafından tarih, kişi sayısı ve diğer müşteri bilgilerinin yanlış girilmesi sebebiyle rezervasyon değişikliği, iptal ve iadeye sebep olunması halinde sorumluluk Müşteri’ye ait olup bu sebeple uğranabilecek zararlardan Acenta sorumlu tutulamaz. 3.8. Acenta, Müşteri’ye ait satış işlemini kayıtlara işlemek ve satış işlemi hakkında bilgilendirmek amacıyla müşteri ile iletişime geçmek için müşterinin iletişim bilgilerini kayıtlarına geçirme hakkına sahiptir. Acenta’nın yapılan rezervasyon, satın alma işlemi hakkında bilgilendirme, iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteriye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Acenta’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 3.9. www.biletdukkani.com üzerinde yer alan transfer, araç kiralama ve hizmet bilgileri; iş ortaklarımız ve tedarikçi firmalarımız tarafından düzenlenmekte olup, ilgili sayfalar Acenta’dan bağımsız şekilde ve bu bilgiler dahilinde müşterinin kullanımına sunulur. 3.10. Gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen Acenta, ürün ve hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden olumsuz hava koşulları, salgın hastalık, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı; ürün ve hizmeti iptal veya tehir edebilir. Bu durumda yolcunun tazminat hakkı yoktur. Ancak mücbir sebepler hariç öngörülemeyen diğer hallerde Acenta durumu derhal Müşteri’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de ilgili rezervasyonunun iptal edilerek aynı sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya sözleşme koşullarının Acenta tarafından yerine getirilmesini veya ertelenmesini Acenta’dan talep etme hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda, Müşteri ve/veya beraberinde seyahat etmesi planlanan müşterilere alternatif bir ürün ve hizmet sunulamaması halinde Müşteri’ye ödediği bedel iade edilir. 3.11. Müşteri www.biletdukkani.com, mobil aplikasyon, çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirdiği satın alma işlemi sırasında T.C. kimlik kartında veya pasaportunda yazılı olduğu şekilde adını soyadını, e-posta adresini, telefon numarasını, T.C kimlik numarasını, pasaport numarasını, çocuk sayısı ve yaşlarını ve diğer müşteri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklardan Acenta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. ÖDEME ve ÖDEME KOŞULLAR

4.1. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmeye konu ürün veya hizmet bedeline ilişkin olarak kredi kartından yaptığı herhangi ödemeye; pos, sanal pos, 3D veya mail order yoluyla Acenta tarafından gerçekleştirilen çekime itiraz etmeyeceğini ve bankasına itiraz (charge back) talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.2. Yurtdışı transfer ürün fiyatları genellikle döviz cinsinden belirlenir. Döviz cinsinden satın alınan ürünlere ilişkin ürün fiyatında değişiklik yapılmaz. Ancak döviz kuru farkından dolayı fiyat artışları meydana gelebilir. Ödemeler, satın alma günündeki Merkez Bankası alış kuru esas alınarak Türk lirası olarak gerçekleştirilir. 4.3. Verilen hizmete ilişkin faturalar e-fatura olarak düzenlenip müşterinin belirttiği e-posta adresine gönderilir. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gündür. 4.4. Sözleşme imzalandıktan ancak hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu ürünün veya hizmetin fiyatında artış olması halinde müşteriden fiyat farkı talep edilmez. Ancak ürün veya hizmetin fiyatının tedarikçi firma tarafından düşürülmesi halinde de müşteriye herhangi bir iade yapılmaz. Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışı transferlerde; döviz kuru artışı, harçlar ve ulaşım giderlerinde yüksek fiyat artışı yaşanması halinde müşteri, Acenta’nın sözleşme bedelinin %5’ini geçmeyecek şekilde fiyat değişikliği yapma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.5. İnternet sitesi ve mobil aplikasyonda yer alan transfer ürünlerine ilişkin tüm fiyatlar sadece yolcu taşıma belgesinde belirtilen güzergahtaki ulaşım hizmeti için geçerlidir. Transfer hizmetinin güzergahı dışında kullanılmasının talep edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklardan tedarikçi firma ve Acenta sorumlu değildir. 4.6. Verilen hizmete ilişkin faturalar e-fatura olarak düzenlenip müşterinin belirttiği e-posta adresine gönderilir. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gündür. 4.7. Herhangi bir nedenle ürün ve hizmet bedeli ödenmez, sehven iade veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Acenta’nın ürün ve hizmeti iptal etme hakkı saklıdır.

5. DEĞİŞİKLİK VE İPTAL VE İADE KOŞULLARI

5.1. Müşteri iptal ve değişiklik taleplerini süresi içerisinde çağrı merkezini arayarak iletebilir. İptal/değişiklik talebini alan Acenta talep tarihi, başvuru şekli, iptal veya değişiklik gerekçesini inceleyerek müşteri talebini değerlendirir. Müşteri hizmetin başlangıç tarihinden en geç 24 saat öncesine kadar rezervasyonunu iptal ettirebilir veya değiştirebilir. Müşteri rezervasyon kaydındaki transfer hizmetini kullanmadığı takdirde veya hizmetin başlangıcına 12 saat kala iptal ettirmek isterse ücret iadesi yapılamaz. 5.2. Müşterinin satın aldığı kampanyalı üründe herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılamaz. 5.3. Tarih ve saati geçmiş rezervasyonların, iptal ve iade talepleri için bankaya ya da Acenta’ya yapılan başvurular geçersizdir. 5.4. Müşteri’nin havalez, kredi kartı ile tek çekim ya da taksitli olarak aldığı ürün veya hizmeti herhangi bir sebeple iptal ettirmesi halinde Acenta, iadeyi kısmen ya da tamamen müşterinin ödeme gerçekleştirdiği kredi kartına, banka kartına veya banka hesap numarasına yapar. Taksitli yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de ilgili banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine aynı karta taksitle iadesi yapılır. Bundan dolayı Acenta’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5.5. Müşteri’nin ve birinci dereceden yakınlarının kaza, hastalık, ölüm veya mücbir sebeplerle (ilgili kurumlardan resmi olarak belgelendirmesi şartıyla) ürün veya hizmetin başlamasına 12 saatten daha az bir süre kala ürün veya hizmeti kullanamayacağını, iptal edilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve masraflar hariç, müşteriye iade edilir.

6. SAİR HUSUSLAR

6.1. Acenta tarafından iletilen e-posta ve SMS yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Bildirimler elektronik ortamda e-posta, kısa mesaj, telefon gibi yollarla gerçekleştirildiğinden bunlara ilişkin Müşteri, onayı bulunmaması halinde bu hizmetlerden faydalanamaz. Bu nedenle Müşteri’nin Acenta’ya iletişim onayı vermesi tavsiye edilir. 6.2. Müşteri’ye iletişim kanallarından yapılan bildirim ve duyuruları almak istemediğini beyan etmesi halinde Acenta, e-posta ve/veya SMS gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder. 6.3. Araç içerisinde evcil hayvan taşıması yasaktır. Evcil hayvanlar yalnızca sorumluluğu Müşteri’ye ait olmak üzere özel kafeslerinde ve araç bagaj bölümünde taşınabilir. Müşteri ulaşım araçları için belirlenmiş olan seyahat kurallarına uymakla yükümlüdür. 6.4. İşbu sözleşme ve ekli ürün ve hizmet formları bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup buradaki tüm şart ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak müşteriye verilmiş, elektronik ortamda iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır. 6.5. Sözleşme konusu transfer hizmeti, Müşteriden başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, hizmetin sağlanacağı diğer kişi/kişilere tarih, yer ve saat bilgisi Müşteri tarafından aktarılmak zorundadır. Yanlış veya eksik bilgi aktarımından Acenta sorumlu tutulamaz. 6.6. Müşteri gerçekleştirdiği satın alma işlemi sırasında yolculuk edecek kişi sayısı ile seçtiği araç tipini de belirtir. Acenta, kontenjan dahilinde belirtilen kişi sayısına uygun aracı Müşteriye sunmakla yükümlüdür. Müşteri ve/veya hizmetin sağlanacağı diğer kişiler belirlenen gün ve saatte belirlenen noktada hazır olmalıdır. Aksi bir durum olmadığı takdirde buluşma noktasında bekleme süresi en fazla 1 saattir. Havalimanı çıkışlı transferlerde uçak iniş saatlerine göre bu süre uzatılabilir. Aksi halde belirtilen saatten itibaren 1 saat geçmesinde rağmen buluşma noktasında bulunmayan müşteri/ler için hizmet verilmiş kabul edilir. Söz konusu hizmet için müşteriye para iadesi yapılmaz. 6.7. Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur. 6.8. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Müşteri, aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir. Her müşterinin 2 bagaj hakkı vardır. Ağırlığı ne olursa olsun çuval, sandık, teneke kaplar, akıcı, kokuya sebep olan, patlayıcı, radyoaktif ve yanıcı maddelerin nakli yasaktır. Müşterinin alıkoyduğu, bagaja teslim etmediği eşyalardan Acenta sorumlu değildir. 6.9. Yolculuğu çocukları ile gerçekleştirecek Müşteri’nin talebi halinde müsaitlik durumuna göre bebek veya çocuk koltuğu araçlarda bulundurulabilir. Müsaitlik yok ise misafirin itiraz hakkı yoktur. 6.10. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. 6.11. İşbu sözleşmenin (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe metin olacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7.1. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin sunulmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta tarafların ve Müşteri hakkında Acenta çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının, kart, fiş, irsaliye, bilgisayar dökümü, (tasdikli olup olmadığına bakılmaksızın) defter, fatura, evrak, kayıtlar, muhasebe kayıtları, cari hesap kayıtları, , telefon, SMS kayıtları, e-posta kayıtları, tutanaklar, fotoğraf ve kamera kayıtları, (tanık dinlenebilecek davalardan olup olmadığına bakılmaksızın) bildireceği tanıklarının beyanları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince münhasır kesin delil niteliğindedir. 7.2. Taraflar iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB tahkim kuruluna başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere de başvurabilirler. 7.3. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku kuralları uygulanacak olup, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

8.1. Müşteri www.biletdukkani.com, mobil aplikasyon ya da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirildiği satın alma işlemine ilişkin ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 8.2. Sekiz (8) ana maddeden oluşan işbu TRANSFER HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleriyle birlikte okunmuş, anlaşılmış, …. / …. / 2022 tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Ekler: Acenta Kuponu (Voucher), Tahsilat Makbuzu Çağrı Merkezi/ Müşteri İlişkileri İletişim: 0850 241 19 23 Müşteri İlişkileri E-Posta: [email protected]

HİZMET ALAN(LAR) ADINA SÖZLEŞME İMZALAYAN

Adımıza düzenlenmiş olan sözleşmenin tüm sayfalarını, Acenta Kuponunu (voucher), TÜRSAB Kütahya Çizelgesini, Üye, Kullanıcı Sözleşmesini, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme metnini okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını e-posta yoluyla teslim aldım.