MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

 • Unvan: [.] (“Bilet Dükkanı Turizm Anonim Şirketi veya “Satıcı”)
 • Adres: [.] İzzet Paşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak No 9 İç kapı No 2 Merkez ELAZIĞ
 • Telefon: [0850 241 1923 ]
 • Mersis No: [0178010570500015]
 • KEP Adresi: [[email protected]]

1.2. ALICI

 • Adı Soyadı:
 • Telefon:
 • E-Posta:
 • Tarih:

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan; SİTE: Bilet Dükkanı tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve Bilet Dükkanı Mobil Uygulaması SATICI: [BİLET DUKKANI TURİZM ANONIM ŞİRKETİ.] ALICI: Web sitesi veya uygulama üzerinden sunulan ürün/hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişi ÜRÜN/HİZMET: Satıcı tarafından Alıcı’ya sunulan ve satın alınabilen ürün ve hizmetleri ifade eder. ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya hizmetin konusu uçak bileti satışı, uçak bileti rezervasyon hizmetleri, iptal, iade ve değişiklik hizmetlerinin Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Alıcı gerek Satıcı’nın web sitesi üzerinden www.biletdukkani.com gerek mobil uygulamasından gerekse de Bilet Dükkanı’nın diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı söz konusu mal veya hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. HİZMETLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

Uçak Bileti: Satın alınacak ya da rezervasyonu yapılacak uçak biletinin vergiler dahil toplam fiyatı, bileti satın alma ve/veya rezervasyon işleminin tamamlanmasından önce bildirilmektedir. Bilet Dükkanı web sitesinde, bir defada en fazla 7. yolcu için rezervasyon ve uçak bileti satışı yapılabilmektedir. Bilet Dükkanı Web Sitesi’nden tek başına çocuk için uçak bileti rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka 1 yetişkin ile beraber uçak bileti rezervasyonu yapılabilir. Bebek yolcular (0-2 yaş) kucakta seyahat eder, havayolları tarafından bebek biletleri için koltuk ayrılmamaktadır. Bunun yanında Bilet Dükkanı, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Alıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır. Bilet alımını onayladığınızda uçak bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan havayolunun, ödeme yapılan kredi kartının check-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir, böyle bir durumda kredi kartının ibraz edilememesi halinde Bilet Dükkanı, yolcunun uçuşu kullanamaması ve buna bağlı olarak ücret iadesinden sorumlu tutulamaz. Bilet Dükkanı’nın bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

 • Ürün Kodu ve Adı:
 • Ürün Miktarı (adet):
 • Birim Fiyatı (KDV dahil):
 • Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil):
 • Toplam Tutar:
 • Ödeme Şekli ve Planı:
 • Fatura Adresi:

5. GENEL HÜKÜMLER

 • 5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün ve Hizmetler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile Satıcı’nın tam unvanı, adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu”nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 • 5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
 • 5.3. İşbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar Alıcı’nın Sözleşme’ye onay verdiği anda Alıcı’ya teslim edilecektir.
 • 5.4. Sözleşme konusu Ürün’ün/Hizmet’in teslimatı için, Ürün/Hizmet’in bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün’ün/Hizmet’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • 5.5. Alıcı, havayolu bilet satışı işlemlerinde iptal/ iade yapmak isterse, işlem yapmış olduğu havayolu şirketinin kurallarına tabi olacaktır.

6. CAYMA HAKKI

6.1. 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. maddesinde Cayma Hakkı, 15. maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre; Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu haller şu şekildedir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 • k) İlgili mevzuat uyarınca cayma hakkı kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler
 • 6.2. İptal/ İade Hakkı: Bilet Dükkanı üzerinden alınan biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına (“Özel Fiyatlı Bilet”) dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir iptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi, Business ve diğer sınıflardaki biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.
 • 6.3. İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına veya Alıcı’nın hesabına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir.
 • 6.4. No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Alıcı’nın bizzat kendisine veya Alıcı adına Bilet Dükkanı’na iade edebilir. Bilet ücreti, biletleme servis ücreti ve akaryakıt harcı iade kapsamında değildir. İade prosedürleri, iade yöntemi ve iade süresi havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.